• Simple Item 14
 • Simple Item 11
 • Simple Item 13
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 2
 • Simple Item 12
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łęcznej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych

Serdecznie zapraszamy na warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych! Zajęcia adresowane są do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych).

Zajęcia poprowadzi mgr Paulina Skowronek - Cholewa - psycholog, doradca zawodowy.

 

 

Warszaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Łęczna, dn. 1.10.2018 r.    

                                    

Trwają zapisy na kolejną edycję warsztatów

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Program zajęć obejmuje 10 spotkań, podczas których min. poruszamy następujące zagadnienia:

 • w jaki sposób rozmawiać i akceptować uczucia?
 • jak stawiać dziecku granice?
 • co zrobić, aby dziecko chciało współpracować z rodzicami?
 • w jaki sposób modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka?
 • jak zachęcać dziecko do większej samodzielności?
 • jak pomóc dziecku uwolnić się od grania narzuconych ról w domu i w szkole?
 • w jaki sposób chwalić dziecko i budować adekwatne poczucie własnej wartości?

Zajęcia będą odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95

Ilość miejsc w grupie ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń

Osoby prowadzące:

mgr Anna Bytys – pedagog
mgr Anna Warszawska– psycholog

Więcej informacji:
tel. 81 462 25 89

WOLNE MIEJSCA!

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.

Zespół obejmie opieką dzieci niepełnosprawne intelektualnie, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W terapii dzieci będą stosowane różne formy i metody pracy.

ZAPRASZAMY!

 

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT

                                              

Nabór na stanowisko: samodzielny refernt

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) ogłasza nabór na stanowisko: samodzielny referent.

Dokumenty do pobrania:

         

 

XXX-lecie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej.

W dniu 17.02.2017r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łęcznej obchodziła Jubileusz XXX - lecia powstania.

Uroczystość jubileuszową poprzedziła msza święta sprawowana w Kościele P.W. Świętej Barbary w Łęcznej celebrowana przez proboszcza Andrzeja Lupę.

Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Łęczyński pan Roman Cholewa, przewodniczący Rady Powiatu pan Jan Baczyński vel Mróz, Zastępca Burmistrza Łęcznej pan Leszek Włodarski, Wicestarosta Łęczyński pan Dariusz Kowalski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty powiatu pani Marta Piwońska. Kuratora Oświaty w Lublinie reprezentował pan Jan Skutnik.

Czytaj więcej...

Witamy na nowej stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

 

Pomoc poradni jest bezpłatna.