• Simple Item 1
 • Simple Item 5
 • Simple Item 2
 • Simple Item 14
 • Simple Item 4
 • Simple Item 11
 • Simple Item 6
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 3
 • Simple Item 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Teren działania

 

Przydział terenów w roku szkolnym 2018/2019

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • Klasy I - VI

 

mgr Grażyna Paterek
(psycholog)

mgr Danuta Szychta – Zagwodzka
(pedagog)

mgr Agnieszka Walczak
(logopeda)

Gmina Łęczna

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Szkoła Podstawowa w Zofiówce
Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich.

Gmina Spiczyn

Szkoła Podstawowa w Spiczynie
Szkoła Podstawowa w Charlężu
Szkoła Podstawowa w Jawidzu
Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach
Szkoła Podstawowa w Januszówce

 

mgr Anna Fedoruk
(pedagog)

mgr Monika Ciechońska
(psycholog)

mgr Małgorzata Jaszcz
(neurologopeda)

Gmina Puchaczów

Szkoła Podstawowa w Nadrybiu
Szkoła Podstawowa w Puchaczowie
Szkoła Filialna Albertów
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Szkoła Filialna Zawadów

Gmina Cyców

Szkoła Podstawowa w Cycowie
Filialna Szkoła Podstawowa w Bekieszy
Filialna Szkoła Podstawowa w Świerszczów
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głębokiem
Szkoła Podstawowa w Stawku
Szkoła Podstawowa w Malinówce
Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Placówki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach

 

mgr Anna Makowska
(pedagog)

mgr Ewa Skrok
(psycholog)

mgr Joanna Dejko
(psycholog)

mgr Walczak Agnieszka
(logopeda)

Gmina Milejów

Szkoła Podstawowa w Milejowie
Szkoła Podstawowa w Jaszczowie
Szkoła Podstawowa w Białce
Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie
Szkoła Podstawowa w Łysołajach

Gmina Ludwin

Szkoła Podstawowa w Ludwinie
Szkoła Podstawowa w Zezulinie
Szkoła Podstawowa w Dratowie
Szkoła Podstawowa w Piasecznie

 • Klasy VII - VIII

 

mgr Anna Bytys
(pedagog)

mgr Katarzyna Kuzioła
(psycholog)

mgr Paulina Skowronek-Cholewa
(psycholog)

mgr Katarzyna Kulas
(pedagog)

Gmina Łęczna

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Szkoła Podstawowa w Zofiówce
Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich.

Gmina Spiczyn

Szkoła Podstawowa w Spiczynie
Szkoła Podstawowa w Charlężu
Szkoła Podstawowa w Jawidzu
Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach
Szkoła Podstawowa w Januszówce

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE

mgr Anna Bytys
(pedagog)

mgr Katarzyna Kuzioła
(psycholog)

mgr Katarzyna Kulas
(pedagog)

mgr Paulina Skowronek-Cholewa
(psycholog)

mgr Małgorzata Jaszcz
(neurologopeda)

Gimnazja

Gimnazjum w Cycowie
Gimnazjum w Jaszczowie
Gimnazjum w Ludwinie
Gimnazjum w Milejowie
Gimnazjum Nr1 w Łęcznej
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej
Gimnazjum w Puchaczowie
Gimnazjum w Spiczyn
Gimnazjum w Zofiówce

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

mgr Anna Bytys
(pedagog)

mgr Katarzyna Kuzioła
(psycholog)

mgr Katarzyna Kulas
(pedagog)

mgr Paulina Skowronek-Cholewa
(psycholog)

mgr Agnieszka Walczak
(logopeda)

Ponadgimnazjalne

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Zespół Szkół w Ludwinie
Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej
Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

mgr Grażyna Paterek
(psycholog)

mgr Paulina Skowronek-Cholewa
(psycholog)

 

Wszystkie szkoły i placówki

 

 PRZEDSZKOLA

 

mgr Joanna Nastaj-Leszczyńska
(pedagog)

Mgr Anna Warszawska
(psycholog)

mgr Marta Zwierzańska
(psycholog)

mgr Małgorzata Zarzycka
(pedagog)


 

Gmina Łęczna:

Przedszkola:

Przedszkole Publiczne Nr 3 Łęczna
Przedszkole Publiczne Nr 4 Łęczna
Niepubliczne Przedszkole „Aniołek” w Łęcznej
Niepubliczne Przedszkole „Aniołek” w Kijanach
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” ul. Staszica, Łęczna

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zofiówce
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ciechańkach Łęczyńskich
Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej

Gmina Cyców:

Przedszkole:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garbatówce
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Głębokiem
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malinówce
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawku
Oddział Przedszkolny w Janowicy przy OSP
Oddział Przedszkolnym w Kopinie  przy Świetlicy
Oddział Przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej w Bekieszy
Oddział Przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej w Świerszczowie

 

mgr Agnieszka Walczak
(logopeda)

mgr Małgorzata Jaszcz
(neurologopeda)

Mgr Danuta Szychta-Zagwodzka
(neurologopeda)

mgr Magdalena Ożóg
(neurologopeda)

mgr Elzbieta Juszka
(logopeda)

Gmina Milejów

Przedszkole:

Przedszkole Samorządowe w Milejowie

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół nr 2 w Jaszczowie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łańcychowie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łysołajach

Gmina Łęczna:

Przedszkola:

Publiczne Przedszkole Nr 1 Łęczna
Publiczne Przedszkole Nr 2 Łęczna
Przedszkole Niepubliczne „Casper” Łęczna

Gmina Ludwin:

Przedszkole:

Przedszkole Publiczne w Ludwinie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dratowie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Piasecznie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zezulinie

Gmina Puchaczów:

Przedszkole:

Przedszkole w Puchaczowie

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny w Ciechankach
Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej Albertowie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ostrówku
Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej w Zawadowie

 

mgr Marta Zwierzańska
(psycholog)

mgr Anna Warszawska
(psycholog)

Gmina Spiczyn:

Przedszkole:

Gminne Przedszkole w Spiczynie

Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Spiczynie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Januszówce
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jawidzu
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Charlężu
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zawieprzycach

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej

 

Witamy na nowej stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

 

Pomoc poradni jest bezpłatna.