• Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 13
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 14
 • Simple Item 12
 • Simple Item 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych

Serdecznie zapraszamy na warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych! Zajęcia adresowane są do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych).

Zajęcia poprowadzi mgr Paulina Skowronek - Cholewa - psycholog, doradca zawodowy.

 

 

Warszaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Łęczna, dn. 1.10.2018 r.    

                                    

Trwają zapisy na kolejną edycję warsztatów

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Program zajęć obejmuje 10 spotkań, podczas których min. poruszamy następujące zagadnienia:

 • w jaki sposób rozmawiać i akceptować uczucia?
 • jak stawiać dziecku granice?
 • co zrobić, aby dziecko chciało współpracować z rodzicami?
 • w jaki sposób modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka?
 • jak zachęcać dziecko do większej samodzielności?
 • jak pomóc dziecku uwolnić się od grania narzuconych ról w domu i w szkole?
 • w jaki sposób chwalić dziecko i budować adekwatne poczucie własnej wartości?

Zajęcia będą odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95

Ilość miejsc w grupie ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń

Osoby prowadzące:

mgr Anna Bytys – pedagog
mgr Anna Warszawska– psycholog

Więcej informacji:
tel. 81 462 25 89

WOLNE MIEJSCA!

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.

Zespół obejmie opieką dzieci niepełnosprawne intelektualnie, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W terapii dzieci będą stosowane różne formy i metody pracy.

ZAPRASZAMY!

 

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT

                                              

Witamy na nowej stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

 

Pomoc poradni jest bezpłatna.