• Simple Item 1
 • Simple Item 5
 • Simple Item 9
 • Simple Item 4
 • Simple Item 8
 • Simple Item 13
 • Simple Item 7
 • Simple Item 14
 • Simple Item 12
 • Simple Item 2
 • Simple Item 11
 • Simple Item 3
 • Simple Item 6
 • Simple Item 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Spotkanie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów

(02.10.2015) Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych zainteresowanych pracą z uczniem zdolnym na pierwsze spotkanie "Rozwijanie i wspieranie zdolności - uczeń zdolny w praktyce"

Witamy na nowej stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

 

Pomoc poradni jest bezpłatna.